7 грудня 1892 року в Чернігові народився видатний український мовознавець, дослідник діалектології, історії української мови, правопису, лексикографії Всеволод Ганцов, який володів французькою, німецькою, англійською та всіма слов’янськими мовами.

Навчався Всеволод Ганцов спочатку в чернігівській гімназії, потім – у Колегії Павла Галагана в Києві, вищу освіту здобув на історико-філологічному факультеті (1911-1916 рр.) Петербурзького університету, де під керівництвом видатного лінгвіста Олексія Шахматова розпочав наукові дослідження. Молодого талановитого вченого залишили при навчальному закладі професорським стипендіатом після завершення курсу. Першим вагомим науковим дослідженням Всеволода Ганцова стала праця “Описание говора с. Патюти Козелецкого уезда Черниговской губернии”, яку ухвалили до друку в «Збірнику» Академії наук.

У жовтні 1918 року Всеволод Ганцов став професором Київського університету, а з лютого 1919 року працював у Всеукраїнській академії наук, де очолював комісію зі складання академічного словника живої української мови. Результативною була діяльність вченого у галузі дослідження історії української мови, лексикографії та правопису, він розробив наукові засади діалектологічного членування української мови, вивчав поліські дифтонги «Характеристика поліських дифтонгів і шляхи їхнього фонетичного розвитку» (1923 р.), «Діалектологічні межі на Чернігівщині» (1925 р.). Також вчений аналізував автографи Тараса Шевченка, викладав, брав участь у роботі Харківської правописної комісії, написав розділи «Фонетика» та «Правопис незмінної частини слова» для проєкту українського правопису, виданого 1926 року, редагував академічний «Російсько-український словник» 1925-1929 років.

У 1927-1929 роках Всеволод Ганцов стажувався в Берлінському та Гамбурзькому університетах, у фонетичному інституті при Сорбонні, брав участь у роботі І Міжнародного лінгвістичного конгресу в Гаазі (1928 р.).

На жаль, блискуча наукова кар’єра видатного мовознавця трагічно обірвалася: 1929 року вченого засуджують у справі Спілки визволення України («СВУ»). На волю він вийшов тільки у 1946 році, провівши за ґратами безперервно 17 років та 4 місяці, а за три роки потому знову опинився в ув’язненні. Його, «як соціально небезпечного елемента», вислали до Красноярського краю.

До Чернігова Всеволод Ганцов повернувся у 1956 році, де і прожив останні свої роки. Вчений зі світовим іменем звертався до Генерального прокурора СРСР та Голови Президії Верховної Ради СРСР з проханням про реабілітацію та скасування судимості: «Усього в ув’язненні та на засланні на Крайній Півночі я провів понад 22 роки. Ця тяжка кара спіткала мене за мої «злочини» і за приналежність до організації «СВУ», про існування якої я не знав і якої взагалі не існувало… Засудження стало для мене причиною повної життєвої катастрофи. Перервалась моя наукова кар’єра. Понад 25 років мого життя пройшли в ув’язненні, в засланні і в поневіряннях. Все, що відбулося зі мною, завжди сприймалося мною як незаслужена несправедливість. Я став жертвою беззаконня, зараз мені йде 65 рік, я кволий і не маю засобів до існування».

В 1958 році з Ганцова зняли всі звинувачення, крім вироку у справі «СВУ», та призначили п’ятдесят два карбованці пенсії на місяць. Повної реабілітації за життя він так і не дочекався… Тільки в 1989 році Пленум Верховного суду УРСР скасував вирок у справі, припинивши її за відсутністю складу злочину.

Помер Всеволод Ганцов у 1979 році, похований на Яцевському кладовищі в Чернігові. На будинку, де він жив, встановлено меморіальну дошку, а у 2016 році, в процесі декомунізації, вулицю Жовтневу перейменовано на честь видатного вченого.

Бібліографія:

Богдан С. Син землі Чернігівської / Сергій Богдан // Біла хата. – 2004. – 2 січня.

Замай Л. «Я став жертвою…» / Л. Замай // Деснянська правда. – 2003. – 3 червня.

Олійник О. Дідусь, що знав усі слов’янські мови, був націоналістом / О. Олійник // Сіверщина. – 2006. – 5 травня.

Шевченко С. Всеволод Ганцов: життя після свинцевої зливи / Сергій Шевченко // Світ – інфо. – 2018. – 1 листопада. – С. 14-15.

Підготувала головний бібліограф Чернігівської міської бібліотеки ім. М. Коцюбинського Олена Куннова

#Ганцов #видатнічернігівці #відомічернігівці #мовознавство #діалект #українськамова #мова #репресії #СпілкаВизволенняУкраїни